Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK -VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A LET’S CODE Kft. felhívja vásárlói figyelmét arra, hogy a jelentkezést megelőzően a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) alaposan olvassák át, és csak azután jelentkezzenek a képzésekre, hogy az itt írt szerződési feltételeket megértették és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

Jelen ÁSZF a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § (1) bek.-ben a szerződéskötést megelőzően előírt kötelező tájékoztatást is tartalmazza.

Kérdésük esetén a 2. pontban írt elérhetőségeken rendelkezésükre állunk.

Tartalom

1.      A szolgáltató

2.      A szolgáltató elérhetősége, egyéb tájékoztató adatok

3.      A jelen ÁSZF alkalmazási köre, a szolgáltató és a vásárló közötti szerződés, az internetes jelentkezés

4.      A képzés kiválasztása.

5.      A képzések kifizetése

5.1.       A képzések ára

5.2.       Fizetési módok

5.2.1.        Átutalás

5.2.2.        Barion

5.3.       A fizetési következményei

6.      A jelentkezés visszaigazolása

7.      Adattovábbítási nyilatkozat

8.      Elállás a vásárlástól

9.      Számlázás

10.        Elmaradt képzések

11.        Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek, békéltető testület

12.        Adatkezelés, adatvédelem

13.        BARION – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató

14.        Egyebek

Részletes tájékoztató, szerződési feltételek

1.   A szolgáltató
LET’S CODE Kft.

székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2.em.

adószám: 23997923-2-41

képviselő: Laczkó Gábor

2.   A szolgáltató elérhetősége, egyéb tájékoztató adatok
postai cím: 1134 Budapest, Klapka utca 11. 2.em.

honlap: www.braininghub.com

telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 703 1933

ügyfélszolgálat e-mail: hello@braininghub.com

3.   A jelen ÁSZF alkalmazási köre, a szolgáltató és a vásárló közötti szerződés, az internetes jelentkezés
A LET’S CODE Kft. saját szervezésben képzéseket bonyolít le, amelyekre saját webes értékesítési rendszeren keresztül van lehetőség jelentkezni.

A jelen ÁSZF határozza meg a szolgáltató és a szolgáltató internetes jelentkező rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: vásárló) között képzések megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltató és a vásárló között keletkező szerződéses jogokat és kötelezettségeket.

A vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról a szolgáltató a vásárlókat a www.braininghub.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal, így az ÁSZF visszamenőleges alkalmazása kizárt.

A vásárló és a szolgáltató között a 6. pontban részletesen körülírt vásárlás során a „Elküldöm a jelentkezésemet” gomb megnyomásával a szolgáltatásokra vonatkozóan elektronikus úton szerződés jön létre, amelyre a jelen ÁSZF vonatkozik. A szerződés létrejöttével a vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t, az abban foglalt feltételeket és tájékoztatást megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint hozzájárult.

A szolgáltató és a vásárló között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A vásárló által a szolgáltató webes felületén megadott és a szolgáltató által megőrzött adatok, a vásárlási tranzakció banki visszaigazolása és a jelen ÁSZF együttesen alkotják az írásbeli szerződést. Az adatokat a számviteli és adózási jogszabályokban írt határidőig köteles a szolgáltató megőrizni. Az őrzés helye a szolgáltató mindenkori székhelye, illetve a szerverpark. Az így létrejött szerződés a fenti jogszabályokban írt határidő lejártáig hozzáférhető.

A szolgáltató és a vásárló közötti szerződés magyar nyelven, határozott időre jön létre, időtartama a képzés időpontjáig tart, amelyre a vásárló jelentkezett. A szerződés nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé.

Az alábbiakban olvashatják a jelentkezésre vonatkozó tudnivalókat.

4.   A képzés kiválasztása
A www.braininghub.com weboldalon vásárlóink részletes tájékoztatást találnak a képzésekről. A jelentkezésre, való kattintás után a jelentkezési űrlapra kerül a vásárló, ahol a képzésre történő jelentkezéshez minden szükséges információt meg kell adnia.

A jelentkezési űrlapon láthatók a vásárló által kiválasztott képzések neve és a képzés ára. A képzéseknél látható a fizetendő végösszeg, amely az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A feltüntetett áron felül a vásárlónak további költsége nem merül fel.

Kérjük, figyelmesen nézzék át az adatokat, mielőtt az „Elküldöm a jelentkezésem” gombra kattintanak! A „Elküldöm a jelentkezésem” gombra való kattintással vásárlóinkat fizetési kötelezettség terheli!

5.   A képzések kifizetése
A Jelentkezem gombra való kattintás után a következő adatokat kell megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail, telefonszám, cégnév, beosztás, számlázásnál: ország, cégnév, adószám, város, irányítószám, utca, házszám.

Vásárlóinkat teljes körű felelősség terheli a vásárlás során megadott adatokért és az ezek megadásával történő minden vásárlás kapcsán.

Amennyiben a vásárló ezen adataihoz illetéktelen személyek hozzáférnek, úgy a vásárló erről a szolgáltatót értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő kárért a vásárló felelősséggel tartozik.

A vásárló kijelenti és vállalja, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg a szolgáltató webes felületén. Ezen felelősségvállalásra tekintettel a szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

5.1.              A képzések ára
Vásárlóinknak csak az űrlapon feltüntetett bruttó összeget, vagyis a megvásárolni kívánt képzés árát kell kifizetnie, kezelési költséget és más egyéb díjat, költséget nem számítunk fel.

5.2.              Fizetési módok
5.2.1.    Átutalás
Átutalás esetén az összeget a LET’S CODE Kft., Raiffeisen Banknál vezetett,
12010240-01757876-00100008- ös számlaszámra kérjük elutalni.

5.2.2.    Barion
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni jegyrendelését. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A megadott adatok mindvégig biztonságban lesznek, mivel maga a fizetés a Barion titkosított oldalán történik. A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI DSS megfeleléssel. A kártya adatokat Norton/Symantec 256 bites SSL titkosítás védi. Webáruházunk csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, kártyaadataid nem jutnak el hozzánk. A Barion Smart Gateway fizetőfelületén kártyaadatok megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében jelszóval lehet fizetni, asztali és mobil böngészőkben egyaránt.

5.3.              A fizetési következményei
Hiba a fizetés során, egyéb tudnivalók

Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 70 703 1933-as számon! Ne indítsa újra a vásárlást!

A bankkártya fizetés során felmerülő esetleges hibákért a szolgáltató nem vállal felelősséget, és a szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával, vagy banki átutalással történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6.   A jelentkezés visszaigazolása
A sikeres jelentkezést a Braining Hub rendszere általában azonnal, de a jogszabályi előírásoknak megfelelően legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a vásárlónak az általa megadott e-mail címre.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a vásárlót terheli a felelősség, a szolgáltató nem felel!

Ha a vásárló a visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, kérjük, ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 70 703 1933-es telefonszámon, vagy küldjön email-t a hello@braininghub.com címre.

7.   Adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a(z) LET’S CODE Kft (1134 Budapest, Klapka utca 11. 2. em.) adatkezelő által a www.braininghub.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) mint onlineszámlázó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Név

E-mail cím

Számlázási cím

Adószám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

8.   Elállás a vásárlástól
A vásárlás a „Elküldöm a jelentkezésem” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

A fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól az adott kepézéshez tartozó Felnőttképzési szerződés tartalmazza (https://braininghub.hu/felnottkepzesi-szerzodes/)

9.   Számlázás
A megvásárolt jegyekről a szolgáltató a vásárló részére KBOSS.hu Kft. által üzemeltetett online számlázóval számlát állít ki.  A vásárló hozzájárul, hogy a honlapon, az űrlapon való megadott adatok továbbítására kerülnek, a KBOSS.hu Kft. számára, amelyből a Szamlazz.hu online számlázó kiállítja a számlát és e-mailben továbbítja a vásárlónak.

10.        Elmaradt képzések
A képzés elmaradása esetén a képzés dátumától számított 14 napon belül, átutalásnál az utalásra használt bankszámlaszámra utaljuk vissza, és Bankkártyás fizetés esetén a vásárlásnál használt bankkártyára jóváírjuk. Amennyiben járvány vagy más vis mayor helyzet következményeképpen az képzés nem megtartható a meghirdetett időpontban, a képzésszervező saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt képzést. Az ezen okokból történő képzés halasztás esetén a képzésszervező a képzés vételárának visszafizetésére nem köteles. Ebben az esetben a megvásárolt képzések érvényesek lesznek az átdátumozott időpontokra.

11.        Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek, békéltető testület
Vásárlóink esetleges panaszaikat, észrevételeiket az ÁSZF 2. pontjában írt elérhetőségeken közölhetik a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató a szóban vagy telefonon beérkezett panaszt lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és orvosolja. Ha erre nincs mód, vagy a vásárló a panaszkezeléssel nem ért egyet, úgy a Szolgáltató írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról, a Szolgáltató által javasolt panaszkezelési módról, a vásárló álláspontjáról, és annak egy másolati példányát átadja a jelenlévő vásárlónak, az eredeti példányt megőrzi, telefonos ügykezelés esetében pedig a jegyzőkönyv 1 (egy) másolati példányát a panaszkezelés érdemi kivizsgálásáról szóló tájékoztatással egyidejűleg küldi meg a vásárlónak. A panaszkezelés érdemi eredményéről a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vásárlót.

Az írásban (e-mailen, postai úton) érkezett panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és tájékoztatja a panasz beérkezésével azonos módon a vásárlót. Amennyiben a Szolgáltató elutasítja a panaszt, köteles azt megindokolni, egyúttal tájékoztatni a vásárlót arról, hogy panaszával mely hatósághoz, szervhez fordulhat, illetve, hogy adott esetben békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató köteles megadni az illetékes hatóság, illetve az illetékes békéltető testület elérhetőségét.

12.        Adatkezelés, adatvédelem
A Szolgáltató a vásárlók személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

Erről bővebb tájékoztatást az alábbi oldalon talál – https://braininghub.hu/adatkezeles/

13.        BARION – ONLINE FIZETÉSI RENDSZER Fizetési tájékoztató
A Barion Payment Zrt., a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló elektronikuspénz-kibocsátó intézmény. A szolgáltatásaink az elektronikus pénz által biztosított innovatív lehetőségekre épülnek.

BARION Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Barion egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Barion felületén intézhetik fizetésüket.
A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Barion tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

További információért kérjük, látogasson el a www.barion.com honlapra! Ügyfélszolgálat: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/  Telefonszám: (06 1) – 464-7099

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Barion fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a
szolgáltató oldalára.

ELFOGADOTT KÁRTYATÍPUSOK

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

BIZTONSÁG

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a Barion biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A Barion fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

Bankkártyával történő fizetésről

A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.

Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.

A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.

A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

14.        Egyebek
Telekommunikációs eszközök használata

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszközök (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. LET’S CODE Kft. mint szolgáltató azonban semmilyen ilyen jellegű díjat, költséget nem számíthat fel, és nem alkalmaz emelt díjas szolgáltatást.

Budapest, 2021.02.18

Laczkó Gábor